Om os

Fremtidens Miljø er stiftet i 2016

 

Vores formål er at arbejde med løsninger og formidling, der vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø 

 

I Fremtidens Milljø får vi teknik og miljø til at arbejde sammen. - Til gavn og glæde for os selv og kommende generationer.

 

Helt konkret gør vi det ved at udvikle en ny og effektiv giftfri ukrudtsmaskine

 

I 2020 er vi 500 aktionærer i Fremtidens Miljø, som er sammen om at bidrage til at sætte den nødvendige dagsorden på miljøområdet. Langt de fleste aktionærer er passive, mens enkelte bidrager i bestyrelsen og på anden vis. 

 

Den teknologiske udvikling kan ikke stoppes. Men vi er dybt afhængige af jordkloden og dens natur. Og kun ved at samarbejde med naturen kan vi sikre gode levevilkår for mennesker på længere sigt:

 

Naturen har klaret sig i milliarder af år helt uden mennesker. Og den vil gøre det igen. Den har givet liv og død til arter større end os. Naturen kan give os mad, sundhed, trivsel, gode liv. - Eller give os sult, sygdomme, barnløshed, bidende kulde og stegende hede. Den overlever altid, mens arter der ikke tilpasser sig uddør. Naturen er skabt til at udvikle sig. Lad os gøre det samme, og derved fortsætte livet som en succesfuld art.

 

Den gode nyhed er, at jo mere vi lever i harmoni med naturen, des større, frihed, mening, kærlighed og glæde vil vi opleve.